Optredens kunnen al eerder, clubs kunnen zich melden

Opening muziekkoepel zondag 12 juni

Met een middagvullend programma waarbij zoveel mogelijk culturele verenigingen en organisaties uit Oldenzaal worden betrokken wordt zondag 12 juni de muziekkoepel geopend.

De koepel bij boerderij Stakenboer in ontmoetingspark Stakenkamp is al enige tijd klaar, maar het toekomstige bestuur onder leiding van Bart Riteco wil de tijd nemen voor een mooi programma, dat bezoekers uit de hele stad moet trekken.

Dit vijfkoppige bestuur waarvan verder deel uitmaken Daniëlla van der Stelt, Bart Schröder, Jaap Keizers en Marc Loke neemt de taken over van het bestuur dat de koepel bouwde, bestaande uit Felix Nijland, Jan Olde Kalter, Wim Gaalman en bouwkundige Joffrey Bloemen. Carla Boerrigter en Hans Renshof vullen het bestuur aan als creatieve adviseurs in de programmering voor de koepel, Ben Siers ondersteunt de Stichting Muziekkoepel Oldenzaal als administrateur en Lex Alders als technicus en elektriciën.

‘Op dit moment leggen we vooral contacten met fondsen, WBO Wonen, de Geldermanstichting en andere partijen zoals de gemeente om te kijken of we gelden kunnen genereren voor een mooi jaarprogramma, waarin voor ieder wat wils moet zitten’, vertelt Bart Riteco. Maar bovenal benadrukken hij en zijn medebestuurders dat orkesten, koren, verenigingen, groepjes muzikanten, bandjes maar ook andere clubs uit de culturele en muzikale hoek zich kunnen melden om voor een optreden in de muziekkoepel in aanmerking te komen. Zowel de huidige voorzitter Felix Nijland als de beoogde voorzitter Bart Riteco spreken hun grote erkentelijkheid uit aan de sponsoren, die de bouw van de koepel mogelijk maakten. ‘De medewerking van het bedrijfsleven, fondsen en serviceclubs maar ook van de gemeente en vele tientallen particulieren was geweldig en onmisbaar’, aldus het tweetal.

Aan gebruik van de koepel zijn in principe geen kosten verbonden. Riteco: ‘We streven er naar de koepel gratis ter beschikking te stellen voor optredens. Vergunningen en dergelijke moet men zelf regelen, maar wij zijn er voor advies en ondersteuning daarin.’

Nu de naastgelegen boerderij Stakenboer wordt uitgebreid – vorige week is daarmee begonnen – is er een mooie gelegenheid te komen tot samenwerking tussen deze huiskamer van de wijk en de muziekkoepel. ‘We kunnen elkaar zeker versterken en die bereidheid is inmiddels van twee kanten uitgesproken’, aldus Riteco.

Wie wil optreden in de koepel kan een mail sturen aan de secretaris van de Stichting Muziekkoepel Oldenzaal Daniëlla van der Stelt: daniellavanderstelt@hotmail.com

Zijn er groepen die eerder willen optreden dan 12 juni, dan kan dat in overleg.

LET OP: Om 11 uur gaan we de officiele openingshandeling verichten en daarna starten we het programma.

Auteur: Bart Schröder

Deze website is gerealiseerd door Robyn Ankoné – Creative Art