Reserveren

Voor een verzoek tot reservering of gebruik van de muziekkoepel en/of elektriciteitsvoorziening dienen derden twee maanden voor het beoogde evenement een e-mail te sturen aan info@muziekkoepeloldenzaal.nl

In de aanvraag per mail dienen de volgende gegevens te worden aangegeven:

 
  • Datum aanvraag

  • Naam vereniging, stichting, organisatie of persoon

  • Contactpersoon voor- en achternaam

  • Adres en telefoonnummer contactpersoon

  • Datum activiteit

  • Aanvangstijd opbouw, tijd dat de koepel is opgeruimd

  • Zo uitvoerig mogelijke beschrijving van de activiteit met alle programmaonderdelen puntsgewijs

  • Wil men de elektriciteitsvoorziening van de muziekkoepel gebruiken?

  • Handtekening van de contactpersoon.

  • Aanvragen die binnen twee maanden voor het beoogde evenement binnenkomen worden niet in behandeling genomen, door het bestuur te bepalen uitzonderingen daargelaten.

 

Na ontvangst krijgt de aanvrager binnen een week bericht of de activiteit mogelijk is. De activiteit moet passen binnen de activiteiten van de Stichting Muziekkoepel Oldenzaal. Elke aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur. 

Aanvragers dienen zich akkoord te verklaren met het betalen van een borgsom. 

De definitieve toekenning volgt per mail als de organisator de toekenning van de melding bij de gemeente of de verleende evenementenvergunning per mail heeft gestuurd aan info@muziekkoepeloldenzaal.nl

Bij evenementen wordt rekening gehouden met de buurt. Organisatoren zijn gehouden aan de geldende geluidsgrenzen en aanvullende eisen en voorschriften van het bestuur.