Grote band op muziekkoepel voor 400 scholieren

Twee groepen van elk 200 scholieren van de drie hoogste groepen van de Oldenzaalse basisscholen komen vrijdagmorgen 24 mei naar de muziekkoepel voor demonstraties van een grote popband. De live optredens van de Docentenband van de muziekschool zijn om 9.30 en 11.00 uur. 
 
Bij goed weer zijn de voor publiek toegankelijke optredens op de muziekkoepel in Zuid-Berghuizen, bij minder goed weer op het podium in de grote zaal van het nabijgelegen Breedwijs en basisschool De Leemstee aan de Helmichstraat. 
De kinderen hebben op school via lesbrieven van alles geleerd over popmuziek, instrumenten en de popcultuur. De popdemo’s in het park maken onderdeel uit van een samenwerkingsproject tussen Ceppo, de bovenschoolse cultuurorganisatie voor het basisonderwijs in Oldenzaal, Kunstenschool Kaliber en de muziekkoepel. Voor de honderden scholieren die met hun begeleiders op de fiets komen wordt in het park met dranghekken beschikbaar gesteld door de gemeente een grote fietsenstalling gebouwd.
 
Leden van de Solexlub Oldenzaal begeleiden als suppoost alle jeugdige fietsers om hun rijwielen netjes op de plek te zetten. De eerste popdemo wordt om 9.20 uur geopend door cultuurmakelaar Roxine Engelbarts, de tweede om 10.50 uur door onderwijswethouder Maaike Rödel. Alle kinderen krijgen een goodybag mee naar huis.

Het muziekproject wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Cultuurfonds.