Stoelen van de Regiobank ‘und ein tolles Konzert’’

De vijftig comfortabele terrasstoelen die directeur Edwin Loohuis van Regioadviescentrum, zelfstandig adviseur RegioBank, beschikbaar stelde stonden zondagmiddag keurig in het gelid voor de muziekkoepel. Maar de meeste bezoekers van het concert van de Euregio Bigband trokken al gauw vanuit de zon hun stoel mee om de schaduw op te zoeken.
 
Onder een van de parkbomen voelde het wat fijner het concert van deze bijna professionele bigband uit Gronau te volgen. Dirigent Natalie Schiemann maakte er een muzikale show van, waarbij zowel Nederlandse als Duitse solisten uit de band naar voren traden en waarbij zij de gekozen nummers op de setlist aankondigde als een geboren moderator.
 
Onder het publiek – alle ruim honderd stoelen waren bezet, hoe fijn – waren bigband- en jazzliefhebbers uit onder meer Hengelo en Borne. Twee van hen wilden met hun band of orkest meteen al een plaatsje reserveren op de Oldenzaalse muziekkoepel voor volgend jaar. De hele ambiance in het park en de opengestelde boerderij Stakenboer – met dank aan de medewerkers van Impuls – beviel hun bijzonder.
 
Dat gold ook Ralf Zurloh, bestuurslid van de Euregio Bigband. Ook hij ambieerde een datum om volgend jaar teug te komen met het 20 mannen en vrouwen tellende orkest. ‘De koepel en de boerderij met het muziekterras onder de bomen en de bijzonder mooie ambiance van het park zijn ons goed bevallen. Naast de professionele organisatie rond ons optreden’, aldus Zurloh. ‘Het bestuur van de muziekkoepel mag zeker bij ons terugkomen. Wij verheugen ons erop.’
 
Edwin Loohuis legt uit waarom de RegioBank graag bijdraagt aan een leefbare buurt. ‘Een buurt waar voorzieningen als een school, supermarkt en een bank moeten blijven bestaan. Met 480 kantoren in Nederland zetten wij ons al ruim honderd jaar in voor een leefbare buurt. Daarnaast zetten we ons ook in voor lokale initiatieven die de saamhorigheid stimuleren. Eén van deze initiatieven is de muziekkoepel, die nu stoelen voor de bezoekers heeft gekregen. Muziek verenigd, muziek verbroederd, muziek stimuleert de creativiteit en daar willen we graag aan bijdragen.’
 
Altsaxofonist André Spoler keek zondagmiddag verbaasd om zich heen, langs de beachflags die wapperden in de wind naar de nieuwe publieksstoelen van de RegioBank met een doorkijkje naar de muzikanten op de koepel. ‘Ik ben nog nooit bij de muziekkoepel geweest. Maar leuk, elke band of elk orkest wil hier wel optreden. En ik kom zeker terug.’
 
De stoelen die de RegioBank schonk aan de muziekkoepel zullen nog vaak worden ingezet. Daar twijfelt na de geslaagde bandjesmiddag zondag 28 april en het concert van de Euregio Bigband afgelopen zondag niemand meer aan. Go on!
 
Het project Concertmiddag wordt mogelijk gemaakt door het Interregprogramma Deutschland-Nederland met zijn programmapartners en medegefinancierd door de Europese Unie (EU).

Foto’s: Hans Muijderman en Mariska Deley